Norges Bank

Brev

Høring - utkast til forskrift om gjennomføring av Solvens II

Norges Banks brev av 16. mars 2015 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets epost 19. desember 2014 vedlagt høringsbrev og med henvisning til høringsnotat om gjennomføring av Solvens II.

Norges Bank ønsker ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med hilsen

Sindre Weme
Direktør

Ylva Søvik
Ass.  direktør

Publisert 17. mars 2015 12:27