Norges Bank

Brev

Høring - forskrifter om kapitalkrav, godtgjørelsesordninger mv.

Norges Banks brev av 6. mai 2014 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 7. februar 2014 med forslag til forskrifter om kapitalkrav, godtgjørelsesordninger mv.

Norges Bank støtter Finanstilsynets forslag om ikke å gjennomføre forordningens artikkel 501 («SMB-rabatten») i norsk regelverk. Kapitalkrav på ulike utlån bør reflektere kredittinstitusjonenes risiko ved utlånene. Siden Finanstilsynets analyser indikerer at det ikke er lavere kredittrisiko ved utlån til små og mellomstore bedrifter (SMB) enn ved utlån til andre bedrifter, bør det svares bevaringsbuffer også for utlån til SMB-bedrifter.

For øvrig har Norges Bank ingen merknader til forskriftsforslagene.

 

Med vennlig hilsen

Amund Holmsen

Sindre Weme

Publisert 7. mai 2014 09:45