Norges Bank

Brev

Høring – endring i personopplysningsforskriften – overføring av personopplysninger til tredjeland

Norges Bank brev av 4. mars 2014 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi viser til tidligere Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets brev av 18. desember 2013 vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet.

Norges Bank ønsker ut fra saksområdet ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med vennlig hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 7. mars 2014 10:45