Norges Bank

Brev

Høring – Revisjon av forskrift om IT-standarder i forvaltningen

Norges Banks brev av 29. august 2014 til Direktoratet for forvaltning og IKT

Vi viser til Direktoratets epost 10. juni 2014 vedlagt høringsnotat med forslag om endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning.

Norges Bank ønsker ut fra saksområdet ikke å avgi høringsuttalelse

Med hilsen

Sindre Weme
Direktør

Ylva Søvik
Assisterende direktør

 

Publisert 2. september 2014 15:30