Norges Bank

Brev

Høring – gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCA og innføring av nye opplysningsplikter på finansområdet

Norges Banks brev av 28. mars 2014 til Finansdepartementet.

Vi viser til Deres brev av 11. februar 2014 vedlagt forslag til endringer i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt.

Norges Bank ønsker ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med vennlig hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 31. mars 2014 15:45