Norges Bank

Brev

Høring - forskrift om Finanstilsynets opplysningsplikt om finansielle instrumenter

Norges Banks brev av 28. mars 2014 til Finansdepartementet.

Vi viser til Deres brev av 18. februar 2014 vedlagt forslag til forskrift om Finanstilsynets plikt til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om transaksjoner i finansielle instrumenter som verdipapirforetakene rapporterer til Finanstilsynet.

Norges Bank ønsker ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med vennlig hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 31. mars 2014 15:45