Norges Bank

Brev

Høring - forslag til endringer i verdipapirfondloven og forskriften om utlån av finansielle instrumenter fra verdipapirfond mv.

Norges Banks brev av 25. mars 2014 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev om ovenstående av 10. februar 2014.

Norges Bank støtter Finanstilsynets forslag til endringer i reglene om utlån av finansielle instrumenter fra verdipapirfond. Forslaget ivaretar etter vårt syn andelseiernes interesse på en betryggende måte samtidig som det gir mulighet for bedre avkastning på verdipapirfonds portefølje. Vi viser for øvrig til våre uttalelser om verdipapirfonds utlån av finansielle instrumenter av 1. oktober 2010 og 16. august 2002.

 

Med vennlig hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 27. mars 2014 12:30