Norges Bank

Brev

Høring – dokumentasjonsplikt og lydopptak ved rådgivning og salg av alternative spareprodukter mv.

Norges Banks brev av 10. januar 2014 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 9. oktober 2013 vedlagt høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet om dokumentasjonsplikt ved rådgivning og salg knyttet til alternative spareprodukter og til verdipapirforetakenes øvrige virksomhet samt plikt til lydopptak av telefonsamtaler ved rådgivning og salg knyttet til alternative spareprodukter.

Norges Bank ønsker ut fra sitt saksområde ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 13. januar 2014 13:45