Norges Bank

Brev

Høring – forslag til endring av klimakvoteforskriften

Norges Banks brev av 9. juli 2013 til Klima- og forurensningsdirektoratet.

Vi viser til direktoratets epost av 30. mai 2013 vedlagt forslag til høringsnotat om endring av klimakvoteforskriften for å implementere endringer i EUs auksjonsforordning nr. 1031/2010.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Amund Holmsen

Sindre Weme

Publisert 11. juli 2013 10:15