Norges Bank

Brev

Høring – Forslag til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Norges Banks brev av 4. februar 2013 til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vi viser til departementets eposter av 5. november og 11. desember 2012 vedlagt høringsbrev med forslag til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, som er hjemlet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 7. februar 2013 13:30