Norges Bank

Brev

Høring – forslag til nye eierkontrollregler for børser og verdipapirregistre

Norges Banks brev av 30. april 2013 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 22. mars 2013 med forslag til nye eierkontrollregler for børser og verdipapirregistre. Bakgrunn for forslaget er EFTA-domstolens avgjørelse 16. juni 2012 om at dagens eierbegrensningsregler er i strid med EØS-avtalens prinsipp om fri flyt av kapital og etableringsretten.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 2. mai 2013 09:15