Norges Bank

Brev

Høringsnotat om gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCA og generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter

Norges Banks brev av 29. mai 2013 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 15. april 2013 med forslag om regelverksendringer som følge av mellomstatlig avtale om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av "Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) samt generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter i norsk rett.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 31. mai 2013 12:15