Norges Bank

Brev

Høring – forskrift om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Norges Banks brev av 23. mai 2013 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 12. april 2013 med forslag om forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 24. mai 2013 09:00