Norges Bank

Brev

Høring – forslag om begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap

Norges Banks brev av 22. april 2013 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 11. april 2013 med forslag om begrensning av fradrag ved inntektsskatteligningen for renter som betales til nærstående långiver (interne renter).

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 23. april 2013 16:00