Norges Bank

Brev

Høring – maksimal beregningsrente i livsforsikring etter 1. januar 2014

Norges Banks brev av 21. mai 2013 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finanstilsynets brev av 26. april 2013. Norges Bank støttet et tilsvarende forslag om reduksjon av beregningsrenten i brev av 18. juni 2012. Vi opprettholder vår vurdering fra juni i fjor.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 22. mai 2013 10:45