Norges Bank

Brev

Høring – registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering

Norges Banks brev av 12. februar 2013 til Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Vi viser til departementets brev av 12. desember 2012 med forslag til lov- og forskriftsendringer som skal legge til rette for registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering.

Norges Bank ønsker ut fra sitt saksområde ikke å avgi høringsuttalelse.

 

Med hilsen

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 12. februar 2013 18:04