Norges Bank

Brev

Høring – endringer i petroleumsregisterforskriften

Norges Banks brev av 6. november 2012 til Olje- og energidepartementet.

Vi viser til Olje- og energidepartementets brev av 28. september 2012 med forslag til endringer i forskrift 19. juni 1997 nr. 618 om petroleumsregisteret. Registeret føres i hold til petroleumsloven og er et register for utvinningstillatelser. Høringsforslaget tar blant annet sikte på å tilpasse reguleringen til ny teknologi og avklare innholdet og omfanget av meldeplikten til Petroleumsregisteret.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

 

Arild J. Lund

Ylva Søvik

Publisert 6. november 2012 15:30