Norges Bank

Brev

Høring – endringer i forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. – gjennomføring av direktiv 2011/90/EU

Norges Banks brev av 6. desember 2012 til Justis- og beredskapsdepartementet..

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 26. oktober 2012 med utkast til endringer i forskrift av 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. for å gjennomføre EU-direktiv 2011/90/EU om forbrukerkreditt.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

 

Sindre Weme

Ingrid Solberg

Publisert 7. desember 2012 12:30