Norges Bank

Brev

Høring – Dekning av rettskostnader etter nemnduttalelser

Norges Banks brev av 4. september 2012 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 29. juni 2012 vedlagt Finanstilsynets utkast til en lovbestemmelse som kan gjennomføre Finanskriseutvalgets forslag om at finansinstitusjoner som ikke etterlever nemnduttalelser i forbrukerens favør, skal dekke forbrukerens kostnader knyttet til behandling av saken i første instans, og i høyere instanser dersom institusjonene skulle anke.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Ylva Søvik

Publisert 5. september 2012 14:15