Norges Bank

Brev

Høring – endring av særavgiftsforskriften – klargjøring av avgiftsplikten for mineralolje og bensin, samt enkelte andre endringer

Norges Banks brev av 31. juli 2012 til Toll- og avgiftsdirektoratet

Vi viser til Toll- og avgiftsdirektoratets brev av 25. juni 2012, der det på vegne av Finansdepartementet foreslås endringer i særavgiftsforskriften som blant annet innebærer en klargjøring av avgiftsplikten for mineralolje og bensin.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

 

Arild J. Lund

Ylva Søvik

Publisert 31. juli 2012 15:00