Norges Bank

Brev

Høring - endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Norges Banks brev av 3. mai 2012 til Oslo Børs ASA.

Vi viser til Deres e-post av 11. april 2012 med høringsbrev om forslag til enkelte endringer i børsregler for aksjer og egenkapitalbevis som er eller søkes notert på Oslo Børs eller Oslo Axess (opptaksreglene og løpende forpliktelser).

Norges Bank har ingen merknader til høringsforslaget.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Kari Olsen

Publisert 4. mai 2012 11:00