Norges Bank

Brev

Høring – Forslag om endringer i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv.

 Norges Banks brev av 3. desember 2012 til Justisdepartementet.

Vi viser til Justisdepartementets e-post og brev av 4. oktober 2012 der det foreslås endringer i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover. I tillegg foreslås det endring i fristene ved kreditorvarsel i enkelte av de sammenslutningsrettslige lovbestemmelsene.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

 

Sindre Weme

Ylva Søvik

Publisert 4. desember 2012 11:00