Norges Bank

Brev

Høring – forskrift om unntak fra krav til opplysninger om nærstående parter for foretak som helt eller delvis er eid av offentlig myndighet

Norges Banks brev av 27. september 2012 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 29. juni 2012 vedlagt utkast til endringer i forskrift av 7. september 2006 om utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr 56 vedrørende forslag til unntak fra kravet til opplysninger om nærstående parter for foretak som helt eller delvis er eid av det offentlige.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Ylva Søvik

Publisert 28. september 2012 14:26