Norges Bank

Brev

Statens pensjonsfond utland – regler for rebalansering av referanseindeksen

Norges Banks brev av 26. januar 2012 til Finansdepartementet

Norges Bank gir i dette brevet råd om utforming av reglene for rebalansering av referanseindeksen. Brevet tar utgangspunkt i vurderingene vi gjorde i vårt brev om utvikling av investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland (SPU) 6. juli 2010.

Publisert 30. mars 2012 12:00

Nedlastinger

Publisert 30. mars 2012 12:00