Norges Bank

Brev

Norges Banks vurdering av stabiliteten i det finansielle systemet – høsten 2012

Norges Banks brev av 23. november 2012 til Finansdepartementet

Norges Bank skal overvåke og informere offentligheten om forholdene i finansmarkedene. Vedlagt følger rapporten Finansiell stabilitet 2/12, som publiseres 27. november 2012. Hovedstyrets vurdering inneholder en gjennomgang av risikoen for ustabilitet i det norske banksystemet og anbefalinger om tiltak.

 

Med hilsen 

Øystein Olsen

Amund Holmsen

 

Kopi: Finanstilsynet

Vedlegg: Finansiell stabilitet 2/12, foreløpig versjon

Publisert 27. november 2012 10:00