Norges Bank

Brev

Statens pensjonsfond utland – strategisk referanseindeks for aksjer

Norges Banks brev av 2. februar 2012 til Finansdepartementet

Norges Bank gir i dette brevet råd om strategisk referanseindeks og regionvekter for aksjedelen av Statens pensjonsfond utland (SPU). Brevet tar utgangspunkt i vurderingene vi gjorde i vårt brev av 6. juli 2010 om utvikling av investeringsstrategien for SPU.

Publisert 30. mars 2012 12:00

Nedlastinger

Publisert 30. mars 2012 12:00