Norges Bank

Brev

Fremvoksende markeder i ny strategisk referanseindeks for obligasjoner i Statens pensjonsfond utland

Norges Banks brev av 1. februar 2012 til Finansdepartementet

Departementet ber i brev av 29. november 2011 Norges Bank gi råd om hvorvidt den strategiske referanseindeksen for obligasjoner i Statens pensjonsfond utland (SPU) bør utvides til å omfatte valutaer i fremvoksende markeder, og hvilke valutaer som eventuelt bør inkluderes. Vårt råd nå bygger på vurderingene vi gjorde i brev av 3. november 2008 om fremvoksende obligasjonsmarkeder og selskapsobligasjoner med høy kredittrisiko i referanseindeksen for SPU, brev av 18. mars 2011 om investeringsstrategi for nominelle obligasjoner og brev av 25. januar 2012 om ny referanseindeks for obligasjonsinvesteringene.

Publisert 30. mars 2012 12:00

Nedlastinger

Publisert 30. mars 2012 12:00