Norges Bank

Brev

Høring – utkast til veiledning om prosjektsamarbeid

Norges Banks brev av 1. august 2012 til Konkurransetilsynet

Vi viser til Konkurransetilsynets brev av 15. juni 2012 vedlagt utkast til en oppdatert veiledning om prosjektsamarbeid, som skal avløse den tidligere veiledningen om anbuds- og prosjektsamarbeid fra 15. august 2008. Utkastet til veiledning angir nærmere hvordan Konkurransetilsynet tolker og vil anvende konkurranseloven § 10 i saker som gjelder prosjektsamarbeid.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Ylva Søvik

Publisert 6. august 2012 10:00