Norges Bank

Brev

Høring – forslag til endring i eiendomsmeglingsforskriften

Norges Banks brev av 3. februar 2012 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 4. november 2011 vedlagt Finanstilsynets forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften. I høringsnotatet foreslås det inntatt en ny bestemmelse i forskriftens § 1-5 om formidling av kontraktsposisjon til fast eiendom.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Kari Olsen

Publisert 6. februar 2012 14:00