Norges Bank

Brev

Høring – forslag til endringer i finanstilsynsloven § 7

Norges Banks brev av 1. februar 2012 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 3. november 2011 vedlagt Finanstilsynets forslag til visse endringer i finanstilsynsloven § 7 med sikte på å bringe loven i samsvar med Finanstilsynets etiske retningslinjer.

Norges Bank har ingen merknader til forslaget.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Kari Olsen

Publisert 6. februar 2012 14:00