Norges Bank

Brev

Norges Banks vurdering av stabiliteten i det finansielle systemet – høsten 2011

Norges Banks brev av 28. november 2011 til Finansdepartementet.

I rapporten Finansiell stabilitet 2/11, som publiseres 29. november 2011, presenterer Norges Bank en gjennomgang av utsiktene for finansiell stabilitet i Norge. Hovedstyrets vurdering inneholder en vurdering av utsiktene og anbefalinger om myndighetstiltak. Rapporten er lagt ved dette brevet.

Med hilsen

Øystein Olsen

Kristin Gulbrandsen

 

Kopi: Finanstilsynet

Vedlegg: 1. Finansiell stabilitet 2/11, foreløpig versjon

Publisert 29. november 2011 10:00