Norges Bank

Brev

Høring – forskrift om elsertifikater

Norges Banks brev av 27. oktober 2011 til Olje- og energidepartementet.

Vi viser til Olje- og energidepartementets brev av 14. september 2011 om høringsforslag til ny forskrift om elsertifikater. Forskriften vil utfylle lov av 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater.

Norges Bank har ut fra sitt virkeområde ikke merknader til saken.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Kari Olsen

Publisert 31. oktober 2011 14:00