Norges Bank

Brev

Høring – endring i forskrift om beregning av tilleggsavsetninger

Norges Banks brev av 19. august 2011 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 4. juli 2011 med forslag til endring i forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsloven (livsforsikring) § 5-6.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Kjell Bjørn Nordal

Publisert 24. august 2011 09:30