Norges Bank

Brev

Høring – utlikningsordning for nødvendighetsforsikringer (skadeforsikring)

Norges Banks brev av 19. august 2011 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 1. juli 2011 med utkast til forskrift om utlinkningsordning for nødvendighetsforsikringer.

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Kjell Bjørn Nordal

Publisert 24. august 2011 09:05