Norges Bank

Brev

Høring – årsregnskapsforskrift for pensjonsforetak

Norges Banks brev av 16. august 2011 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 6. mai 2011 vedlagt Finanstilsynets forslag til ny årsregnskapsforskrift for pensjonsforetak.

Norges Bank ønsker ikke å avgi høringsuttalelse i saken.

 

Med hilsen

Arild J. Lund

Kari Olsen

Publisert 17. august 2011 16:00