Norges Bank

Brev

Utvikling av investeringsstrategien til Statens pensjonsfond utland

Norges Banks brev av 6. juli 2010 til Finansdepartementet.

Publisert 5. oktober 2010 10:00
Publisert 5. oktober 2010 10:00