Norges Bank

Brev

Høring – endringer i Skattefunn

Norges Banks brev av 25. oktober 2010 til Finansdepartementet.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 24. september 2010 med forslag til endringer i reglene om fradrag for skatt for kostnader til forskning og utvikling (Skattefunn).

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.
                                                               

 

Med hilsen


Arild J. Lund

   Kari Olsen

Publisert 26. oktober 2010 14:08