Norges Bank

Brev

Høring – Forslag til endringer i forskrift om melding av foretakssammenslutninger

Norges Banks brev til Konkurransetilsynet 9. august 2010.

Vi viser til Deres brev av 22. juni 2010 om ovennevnte høring. 

Vi vil med dette meddele at Norges Bank ikke ønsker å uttale seg om høringsforslaget.
                                                               

Med hilsen

Sindre Weme

Kari Olsen

Publisert 10. august 2010 12:45