Norges Bank

Brev

Høring – Endringer i årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaper, banker/finansieringsforetak og verdipapirforetak

Norges Banks brev til Finansdepartementet 28. juli 2009.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 5. juni 2009 om endringer i årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaper, banker/finansieringsforetak og verdipapirforetak.

Norges Bank har ingen merknader til forslaget.

                                                               
Med hilsen

Sindre Weme

Bjørne Syversten

Publisert 29. juli 2009 13:00