Norges Bank

Brev

Høring – NOU 2008:20 om skadeforsikringsselskapenes virksomhet

Norges Banks brev til Finansdepartementet 24. mars 2009

Vi viser til Finansdepartementets brev av 19. desember 2008, der det bes om eventuelle merknader til Banklovkommisjonens utredning NOU 2008:20 om skadeforsikrings-selskapenes virksomhet.

Norges Bank ønsker ikke å avgi høringsuttalelse.                                                    


Med hilsen

Sindre Weme

Kari Olsen

Publisert 30. mars 2009 09:05