Norges Bank

Brev

Risikobasert oppfølging av Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond - Utland

Norges Banks brev til Finansdepartementet 12. februar 2009

Norges Bank gir i dette brevet oversikt over endringene i bankens organisering av kapitalforvaltningen som vi har gjennomført det siste året. Vi omtaler videre enkelte prosjekter som departementet ønsker status for, og vi diskuterer på prinsipiell basis rammeverket og retningslinjer for styring av markedsrisikoen i SPU. Endelig omtaler vi enkelte forhold vedrørende hovedstyrets og internrevisjonens oppfølging av bankens enhet for kapitalforvaltning, Norges Bank Investment Management (NBIM)

Publisert 12. februar 2009 14:00

Nedlastinger

Publisert 12. februar 2009 14:00