Norges Bank

Brev

Høring – forslag om lovendringer vedrørende shortsalg

Norges Banks brev til Finansdepartementet  6. mai 2009

Vi viser til Finansdepartementets brev av 16. februar 2009 vedrørende Kredittilsynets forslag om utvidet forbud mot udekket shortsalg, samt adgang til å innføre midlertidig forbud mot shortsalg under særlige markedsforhold.

Norges Bank støtter forslagene til lovendringer.                                                        

 

Med hilsen

 

Sindre Weme

   Geir Arne Dahl

Publisert 8. mai 2009 12:08