Norges Bank

Brev

Høring – forslag til endringer i kapitalkravsforkriften

Norges Banks brev av 17. mars 2008 til Finansdepartementet

Finansdepartementet ber i brev av 14. februar 2008 om merknader til ovenstående høring.

Norges Bank har ikke merknader til endringsforslaget.


Med hilsen

Sindre Weme

Bjørne Syversten

Publisert 18. mars 2008 14:30