Norges Bank

Brev

Merknader til rapport "Administrasjon av banker i krise"

Brev til Bankenes sikringsfond 16. november 2006. Brevet er basert på en første versjon av rapporten fra september 2006. Den endelige rapporten ble ferdigstilt 12. februar 2007.


Med henvisning til deres brev av 15. september 2006, vedlegges Norges Bank
sine merknader til rapporten "Administrasjon av banker i krise".

Vedlegg - merknader til rapporten

 

Med hilsen

Svein Gjedrem

Kristin Gulbrandsen

 

Publisert 16. november 2006 14:00