Norges Bank

Brev

Endringer i referanseporteføljen for Statens pensjonsfond - Utland

Publisert 10. februar 2006 14:00
Publisert 10. februar 2006 14:00