Norges Bank

Brev

Høring - etablering av alternativ markedsplass for obligasjoner

Norges Banks brev av 1. april 2005 til Oslo Børs

Vi viser til Deres brev av 21. februar 2005.

Norges Bank stiller seg positiv til en eventuell etablering av en alternativ markedsplass for obligasjoner. En slik markedsplass kan gjøre obligasjonsfinansiering til et lettere tilgjengelig finansieringsalternativ for små og mellomstore bedrifter. Det vil imidlertid være uheldig om større utstedere i obligasjonsmarkedet velger en alternativ markedsplass framfor børsnotering i henhold til den lovregulering som følger av felles lovgivning i EØS-området.

Norges Bank har ikke vurdert de foreslåtte bestemmelsene for den alternative markedsplassen.Med hilsen

Birger Vikøren

Sindre Weme


 

Publisert 1. april 2005 15:12