Norges Bank

Brev

Høring - rapport fra arbeidsgruppe vedrørende utligning av Kredittilsynets tilsynsutgifter med filialer fra EØS-stater

Norges Banks brev av 21. oktober 2004 til Finansdepartementet

Vi viser til Finansdepartementets brev av 5. oktober 2004, vedlagt Kredittilsynets rapport "Utligning av Kredittilsynets utgifter - filialer fra EØS-stater".

Norges Bank støtter, ut fra konkurransehensyn, Kredittilsynets forslag om at filialene skal betale en forholdsmessig del av Kredittilsynets tilsynsutgifter.

Norges Bank har ikke tatt stilling til om tilsynsutvidelsen Kredittilsynet samtidig foreslår, er i tråd med gjeldende EØS-regelverk for fordeling av tilsyn mellom hjemland og vertsland. Norges Bank ønsker derfor ikke å kommentere tilsynsutvidelsen eller den tekniske utformingen av kostnadsutligningen.Med hilsen

Kristin Gulbrandsen

Sindre Weme
Publisert 21. oktober 2004 14:28