Når kommer de nye sedlene?

Den nye seddelserien settes i sirkulasjon i tre omganger. De første to valørene kom i mai 2017. Hele seddelserien skal være introdusert innen utgangen av 2019.

Nye 100- og 200-kronesedler vil satt i sirkulasjon fra 30. mai 2017. Deretter tar det minst ett år før nye 50- og 500-kronesedler gis ut. Til slutt kommer 1000-kroneseddelen. Planen er å lansere den i 4. kvartal 2019.

100- og 200-kronesedlene blir tilgjengelige ved Norges Banks sentralbankdepoter i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo fra kl. 14 den 30. mai. Deretter vil det kunne ta noe tid før de blir tilgjengelige for publikum via lokale banker, butikker og minibanker.

Fremdriftsplan

Å lage en seddelserie er en kompleks jobb. Derfor må vi ta høyde for at det kan oppstå utfordringer som forsinker oss.

Publisert 22. november 2016 10:00