Pressemelding

Effektiv finansiell infrastruktur, men nye utfordringer må håndteres

– Norge har et effektivt system for betalinger og finansielle transaksjoner. Samtidig står vi overfor nye utfordringer som vi må håndtere i årene fremover, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.

Norges Bank legger i dag fram rapporten «Finansiell infrastruktur 2016». Rapporten er en del av Norges Banks arbeid med å fremme finansiell stabilitet og et effektivt betalingssystem. Blant utfordringene fremover peker Norges Bank på beredskap, nye betalingsmåter og desentralisert finansiell infrastruktur.

– Bankenes beredskap for distribusjon av kontanter kan bli mangelfull i en krise. Finanstilsynet og Norges Bank vil følge opp beredskapen i betalingssystemet, sier Nicolaisen.

Betaling med mobiltelefon blir stadig mer vanlig. Foreløpig er det i hovedsak internasjonale betalingskort som er underliggende løsning ved slike betalinger. Effektiviteten i betalingssystemet vil kunne øke dersom bankene knytter seg til en felles underliggende løsning for mobilbetalinger.

Kontaktpersoner:

Therese Wålen, kommunikasjonssjef
22 31 68 45 / 94 05 08 86

Knut Sandal, direktør Finansiell infrastruktur
22 31 66 81 / 97 47 46 41

Publisert 24. mai 2016 12:00
Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen om rapporten Finansiell infrastruktur 2016