Norges Bank

Publisert 21. september 2011 14:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 21. september 2011 14:00